نام: سعید ناظریان
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: n a z e r y a n . s a e e d @ y a h o o . c o m


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد حسابداری آزاد اسلامی واحد بروجرد ایران 1389

سوابق اجرایی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
سال 
ماه 
سال 
ماه 
مشاور مالی شورای اسلامی شهر هچیرود1392شهریورتاکنون
حسابدارومدیر مالی شرکت تعاونی بزرگ گل وگیاه1389تیرتاکنون